„Řízenému rozvoji musí nutně předcházet exaktní pojmenování, jakými procesy a nástroji jej chce objednatel (prostřednictvím služby EXPANZE.EU) dosáhnout“. Tomáš Bek

Vynikáme zakázkovým vyhledávání příležitostí k umísťění konceptů maloobchodu nebo služeb do obchodních jednotek v rámci street-mall nebo shopping-mall pro český a slovenský retailový trh. Každý odpovědný koncept (s řízeným rozvojem) detailně a v pravidelném čase mapuje oblast vlastní působnosti, rozumí tak každému městu, každé ulici… a… v té rozeznává výkon „levé i pravé strany“.

Definice Objednatele – vstupní informace

 • současný stav 
 • technická a finanční náročnost výstavby
 • plánovaný územní  rozvoj 
 • konkrétní lokalita zájmu 

 

Analýza EXPANZE.EU – výstupní informace

Lokalita:

 • cenová mapa, energetická dostupnost zvolené lokality
 • obchodní zvyklosti
 • kupní síla, demagrafie populace
 • konkurence (pozitivní/ negativní)
 • širší vztahy
 • měřená průchodnost zvolenou lokalitou *
 • delivery (příležitosti a dostupnost služby třetích stran)
 • analýza marketingu lokální působnosti

Zvolená jednotka v rámci jedné lokality:

 • současná nebo požadovaná výše nájmu 
 • současná nebo požadovaná délka smluvního vztahu vč. časování (zahájení provozu)
 • základní ověření proveditelnosti výstavby konceptu (legislativa, stavba, kapacity médií)  *

Základní cena služby: od 35.000 Kč

Dle požadavku Objednatele budeme dále postupovat ve Vyjednávání podmínek, popřípadě dle služby Akvizice franchisantů v Česku a na Slovensku.

Souhrnná kalkulace ceny služby *:

*  základní cena služby bude od souhrnné ceny služby, v případě uzavřené smlouvy, odečtena

Two columns
Vertical
Horizontal

Re-branding/ maping

Celkem za službu

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Poptávka služby