Retailovou „PRAVDOU“ nazýváme pocit bezpečí, je-li nezbytné aplikovat články nájemní, či obdobné smlouvy, zatímco „VĚDĚNÍM“ aplikovaný soubor všech překážek, které nám nezbytnost soužití pod „cizí“ střechou přináší..“ Tomáš Bek.

Služba vyjednávání komerčních podmínek patří k vrcholným disciplínám EXPANZE.EU. Nazajišťuje a nezabezpečuje právní jistotu (podléhá separátní službě) ale… nastavuje takové prostředí, které je komfortně způsobilé zvolenému podnikání maloobchodu nebo služby. Nemá-li objednatel kapacitu expanzního manažera nebo komerčních právníků, nahrazuje jej kapacita EXPANZE.EU činností s cílem dosažení nejvyšší hodnoty nájemního vztahu prostřednictvím:
 • manuálu smluvních podmínek= 70 ustanovení pro „smluvní bezpečí“ (provozní služby, zahájení provozu/ nájmu, sankce, penalizace, výjimky apod. )
 • manuálu technické připravenosti = 100 ustanovení k finanční úspoře výstavby (investiční odpovědnost nájemce vs. pronajímatele prostřednictvím tzv. křížkovací tabulky) 

Služba vyjednávání smluvních podmínek zahrnuje:
 • první revize návrhu smlouvy se zapracování změn dle Manuálu podmínek
 • druhou, obhajující revizi smlouvy po reakci na změny proti-stany
 • vyjednávací meeting úrovně: vyjednavač nájemce + právník vs. vyjednavač pronajímatele + právník
 • „výtah“ účasti/ absence klíčových ustanovení dle Manuálu podmínek
 • před-podpisová kontrola všech vyjednaných a odsouhlasených ustanovení
Služba vyjednávání technické připravenosti zahrnuje:
 • první revizi návrhu rozhraní jednotky prostřednictvím křídovací tabulky dle Manuálu připravenosti
 • druhou, obhajující revizi rozhraní po reakci na změny proti-stany
 • vyjednávací meeting úrovně: vyjednavač nájemce + projektant/ technik vs. vyjednavač pronajímatele + projektant/ technik
 • „výtah“ účasti/ absence klíčových ustanovení dle Manuálu připravenosti
 • před-podpisová kontrola všech vyjednaných a odsouhlasených ustanovení

Kalkulace ceny služby na vyžádání, dle váhy ustanovení v manuálu

* nárok na smluvní odměnu vznikne v okamžiku podpisu smlouvy


Poptávka služby