Re-branding

„Re-branding jednotek je nejrychlejší cestou k rozvoji vlastní nebo franchisové sítě prostřednictvím získávání lokací shodných nebo velmi podobných…

Koncepční maping

"Řízenému rozvoji musí nutně předcházet exaktní pojmenování, jakými procesy a nástroji jej chce objednatel (prostřednictvím…

Vyjednávání podmínek

Retailovou "PRAVDOU" nazýváme pocit bezpečí, je-li nezbytné aplikovat články nájemní, či obdobné smlouvy, zatímco "VĚDĚNÍM" aplikovaný soubor…

Rozhovory, diskuse a rozvojová inspirace