Re-branding jednotek je nejrychlejší cestou k rozvoji vlastní nebo franchisové sítě prostřednictvím získávání lokací shodných nebo velmi podobných provozů (např. pekárna na rohu dvou ulic Josefova a Václavská v Litoměřicích pro franchisový koncept Pekařství u Hojných),… “ Tomáš Bek

Specializujeme se na zakázkové vyhledávání příležitostí umožňující okamžitou nebo velmi rychlou změnu konceptu, zpravidla bez nutnosti re-kolaudace („na ohlášku“). Taková expanzní akvizice přináší zákaznicky povýšený zvyk, výrazně nižší náklady spojené s vybudováním provozu, personální základnu ad.

Definice Objednatele – vstupní informace

 • současný stav
 • technická a finanční náročnost výstavby
 • plánovaný územní rozvoj 
 • konkrétní lokalita zájmu re-brandingu
Analýza EXPANZE.EU – výstupní informace

Lokalita:

 • cenová mapa, energetická dostupnost zvolené lokality
 • obchodní zvyklosti
 • kupní síla, demagrafie populace
 • konkurence (pozitivní/ negativní)
 • širší vztahy
 • měřená průchodnost zvolenou lokalitou *
 • delivery (příležitosti a dostupnost služby třetích stran)
 • analýza marketingu lokální působnosti

Zvolená jednotka v rámci jedné lokality:

 • současná výše nájmu 
 • současná délka smluvního vztahu
 • obchodní „kondice“ provozu (obrat, transakce…)
 • základní ověření proveditelnosti re-brandingu (legislativa, stavba, kapacity médií, časování) *

Základní cena služby: od 35.000 Kč

Dle požadavku Objednatele budeme dále postupovat ve Vyjednávání podmínek, popřípadě dle služby Akvizice franchisantů v Česku a na Slovensku.

Souhrnná kalkulace ceny služby *:

*  základní cena služby bude od souhrnné ceny služby, v případě uzavřené smlouvy, odečtena

Two columns
Vertical
Horizontal

Re-branding/ maping

Celkem za službu

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

Poptávka služby